Aktuality

Kvalita vody v koupacím jezírku

Koupací jezírko

Koupací jezírko

Jednou z hlavních povinností každého majitele jezírka je sledování kvality vody. V první řadě se samozřejmě jedná o vizuální kontrolu, jestli není na hladině příliš mnoho nečistot nebo zda se v jezírku netvoří řasy. Důležité je ale také pravidelně sledovat složení vody.

Důležitou hodnotou vypovídající o kvalitě vody je například obsah kyslíku. Pokud je kyslíky ve vodě málo, hrozí, že dojde k úhynu ryb. Proto je potřeba vodu pravidelně provzdušňovat. K tomu slouží speciální jezírkové přístroje. Poradíte si ale i bez nich. Stačí, když k jezírku pořídíte některou vodní hru, která bude vodu v jezírku rozmíchávat. Do jezírka tak můžete pořídit např. vodní fontánku nebo u něj vybudovat vodopád.

Dále byste měli sledovat obsah minerálních solí, které mají vliv na tvrdost vody. Ta tak může být měkká (hodnota dH se pohybuje kolem 4-8 stupňů), středně tvrdá (ta má 8-17 stupňů dH) nebo tvrdá (18-30 stupňů dH). V koupacím jezírku byste měli udržovat středně tvrdou vodu, které nejvíce vyhovuje jak rybám, tak i vodním rostlinám.

Sledovat byste měli rovněž tvrdost uhličitanů, jejichž ideální hodnota by se měla pohybovat od 3 do 10 stupňů KH.

Nejznámější veličinou, kterou je zapotřebí sledovat, je stupeň kyselosti neboli pH. Stejně jako v případě minerálů, i tady se rozlišují tři různé stupně kyselosti. Hodnoty od 0 do 6,9 pH vypovídají o tom, že máte v jezírku kyselou vodu, od 7,1 do 14 jde o vodu zásaditou a pokud má voda hodnotu přesně 7, pak jde o vodu s neutrální hodnotou kyselosti.

Kyselost vody do velké míry ovlivňuje kvalitu života v jezírku. Nejde ani tak o to, jestli by měla být víc kyselá nebo zásaditá. Důležité je, aby se co nejvíce přibližovala neutrální hodnotě. Nejvhodnější podmínky pro živočichy panují ve vodě, kde se hodnota kyselosti pohybuje mezi 6,5 – 8,5 pH.

Hodnotu kyselosti v koupacím jezírku je potřeba sledovat pravidelně, ale obzvlášť pozor byste si měli dát v případě, že prudce zaprší nebo když je dlouhou dobu příliš velké horko. Výkyvy počasí totiž dokáží se složení vody v jezírku hodně ovlivnit.

Datum: 30.11.2022 | Rubrika: Aktuality

O webu

Na naší webové prezentaci se dozvíte spoustu informací o zahradních jezírkách. O jejich možnostech, výstavbě, technologiích, které je popohání k lepšímu fungování a spoustu dalších užitečných informací. Nabízíme výstavbu koupacích jezírek, zcela přírodních, s neomezenou možností tvorby, jež si určíte jen vy.