Aktuality

Zdění koupacího jezírka

Koupací jezírko

Koupací jezírko

Jednou z nejdůležitějších otázek, na kterou si musíte odpovědět ještě před samotnou výstavbou koupacího jezírka, je, z jakého materiálu bude vlastně samotné jezírko vystavěno. Jako stavební materiál se dá použít jezírková fólie, beton nebo třeba i starý klasický bazén.

Při rozhodování byste měli vzít v úvahu několik faktorů, např. na velikosti jezírka či na stabilitě podkladu, na kterém bude jezírko vystavěno. V případě menších koupacích jezírek se zdění moc nevyplatí. Mnohem lepším řešením je využití jezírkové fólie a geotextilie. I tak bude ale jezírko poměrně velké, takže bude potřeba odborně svařit několik kusů dohromady.

U velkých jezírek se ovšem zdění ve většině případů doporučuje. Jeho výhoda spočívá např. ve snadnějším udržováním čistoty v jezírku. Zděním totiž vzniknou kolmé stěny, ze kterým nečistoty snadno sklouznou na dno jezírka, kde je pohltí proud vedoucí k čerpadlu. Tam je pak nečistota odfiltrována pryč z jezírka. Jestli vám přijde, že takovéto jezírko bude až příliš připomínat klasický bazén, můžete vyzdít pouze koupací část. Regenerační zónu pak můžete dotvořit pomocí jezírkové fólie. Tam už si můžete i víc pohrát s různými tvary.

Jestliže se vám ale do zdění moc nechce, můžete využít ještě třetí možnost. A to celé jezírko vystěrkovat pomocí betonového potěru. Tato varianta se používá v případě, kdy podloží, na kterém má být jezírko vybudováno, není příliš pevné. Podmínkou nejsou ani kolmé stěny. Stačí, když v jezírku vytvoříte kaskády. Zdění se samozřejmě netýká jen stěn jezírka. Důležité je také vyzdění či vystěrkování dna jezírka. Vyzděné dno by v tomto případě mělo mít tloušťku asi 10 cm. Pro zpevnění se pak doporučuje použít kari síť.

Na vyzděné části koupacího jezírka se samozřejmě nakonec musí rovněž položit jezírková fólie. Její pokládka je v tomto případě mnohem jednodušší, než když se jedná o jezírko s přírodními stěnami.

Datum: 29.10.2019 | Rubrika: Aktuality

O webu

Na naší webové prezentaci se dozvíte spoustu informací o zahradních jezírkách. O jejich možnostech, výstavbě, technologiích, které je popohání k lepšímu fungování a spoustu dalších užitečných informací. Nabízíme výstavbu koupacích jezírek, zcela přírodních, s neomezenou možností tvorby, jež si určíte jen vy.