Aktuality

Příčiny vzniku pěnu v koupacím jezírku

jezirko-vodopadPěna na hladině koupacího jezírka není rozhodně nic, čím by se mohl kterýkoliv majitel jezírka chválit. Důvodem jejich vzniku je nerovnováha mezi množstvím odpadních látek a možnostmi jejich odbourávání. Příčin, proč tomu tak je, může být několik. Zjistit tu správnou příčinu je důležité hlavně z toho důvodu, že je nutné zvolit správný postup k jejímu odstranění.

K častým příčinám patří např. zbytky organického materiálu na dně a na stěnách jezírka. Dno i stěny jezírka by v ideálním případě měla tvořit hladká fólie a neměly by v jejich blízkosti být žádné překážky, které by bránily přirozenému pohybu nečistot. Stěny koupacího jezírka by měly být nejlépe kolmé a dno prudce vyspádované od přítoku k sání. Důležité je pak jejich čistění, které byste měli provádět v pravidelných intervalech.

Další možnou příčinou, proč se vám v jezírku tvoří pěna, může být přemnožení chovaných ryb v jezírku. Počet ryb chovaných v jezírku je limitován hlavně možnostmi filtrace zpracovat odpadní látky. Víc ryb zároveň znamená větší množství krmení, a tím pádem také exkrementů. To v důsledku znamená také více rozpuštěných organických látek.

Pěna se také často objevuje u nově zbudovaného jezírka. Po napuštění jezírka je potřeba vodu důkladně filtrovat a odstranit z ní veškeré nevítané látky, které se do ní dostanou z materiálu, který se použil během stavby jezírka (jde např. o cement, tmely, lepidla, odmašťovače apod.). Také nějakou dobu samozřejmě trvá, než se v jezírku vytvoří přirozená biologická rovnováha ve filtraci.

Pokud máte koupací jezírko delší dobu a problém jste zatím nezaznamenaly a zároveň v něm nechováte ryby, může být možnou příčinou nedostatečná úroveň kyslíku ve vodě. Nasycení vody kyslíkem je pro život v koupacím jezírku velmi důležitý. Nemohou bez něj přežít ryby, ale důležité jsou také pro bakterie, kterou hrají významnou roli při rozkladu látek.

Datum: 30.9.2019 | Rubrika: Aktuality

O webu

Na naší webové prezentaci se dozvíte spoustu informací o zahradních jezírkách. O jejich možnostech, výstavbě, technologiích, které je popohání k lepšímu fungování a spoustu dalších užitečných informací. Nabízíme výstavbu koupacích jezírek, zcela přírodních, s neomezenou možností tvorby, jež si určíte jen vy.